Spolupracujte na vzdelávaní mladých ľudí v technických odboroch s nami

Čísla, ktorými sa chceme chváliť

40+
Rokov pôsobenia
500+
Odškolených detí
20
Skúsených lektorov
30
Sponzorov za existenciu

Čo robíme?

Každoročne vzdelávame mládež v oblasti programovania, elektroniky, robotiky, modelovania a 3D tlače. Fungujeme už viac ako 40 rokov a za ten čas sme odškolili viac ako 500 detí, medzi ktoré patrí aj náš súčasný hlavný vedúci Ahmed Al Hafoudh - CEO freevision. Deti sústreďujeme do jedného zariadenia, kde za 2 týždňe prejdú výukou a rôznymi workshopmi, ktoré sú súčasťou celodenného programu. Inštruktori a vedúci sú naši bývalí absolventi a sú to odborníci z praxe, ktorí pracujú v popredných firmách ako Eset, Sygic, Siemens alebo T-Systems.

Chceme byť sponzorom

Ako to funguje a prečo vás potrebujeme?

Každým rokom sa celkové náklady na ubytovanie zvyšujú, a nie je naším cieľom kvôli tomu zvyšovať účastnícky poplatok. Chceme totiž, aby bol tábor dostupný pre deti a mládež aj zo sociálne slabších rodín. Účastnícky poplatok preto pokrýva iba náklady na ubytovanie, stravu detí a časť materiálneho zabezpečenia.

Sústredenie je dlhodobo organizované dobrovoľníkmi, a to aj z radov bývalých účastníkov sústredenia, ktorí sa venujú deťom bez nároku na odmenu. Často si potrebujú vziať na čas trvania sústredenia dovolenku a hradiť si pobyt rovnako, ako každý iný účastník.

Rovnako sa snažíme získať dostatok prostriedkov, aby mali naši 15-ti dobrovoľníci pokryté aspoň náklady na ubytovanie, alebo ich časť. Usilujeme sa tak udržať celkovú kvalitu tábora a inštruktorom znížiť ich osobné náklady na celú akciu, ktorá trvá až 14 dní. Táto iniciatíva pomáha deťom v príprave na súťaže, štúdium a iné mimoškolské aktivity a, koniec koncov, aj neskoršie pracovné pozície, ktoré ich čakajú po škole.

Slová hlavného vedúceho

Mladí ľudia, ktorí končia školu, často nemajú kontakt s praxou. Som rád, že som súčasťou akcie, ktorá sa toto chýbajúce prepojenie snaží doplniť. Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike som prvýkrát absolvoval ako účastník v roku 2002, keď som mal 14 rokov. Táto skúsenosť ma vtiahla do sveta IT a úplne zmenila môj životný smer. A preto som si dal záväzok, že pokiaľ budem môcť, budem prinášať túto príležitosť aj ďalším generáciám.

Ako nám viete pomôcť?

Približné náklady, ktoré potrebujeme pokryť zo sponzorských príspevkov sú vo výške zhruba 6 000 EUR. Práve preto by sme chceli osloviť aj vás - technologické spoločnosti s prosbou o sponzoring.

Priama finančná podpora

Prevod finančných prostriedkov na náš transparentný účet, pričom nechávate na nás, ako financie využijeme.

Uhradenie časti materiálu alebo ubytovania

Táto forma spočíva v uhradení časti potrebných nákladov na prevádzku a zrealizovanie každoročného tábora. Je na vás, ako ich využijeme.

Mediálna podpora

Mediálnou podporou na vašich sociálnych sieťach, prípadne webstránke, alebo iných komunikačných kanáloch, ktoré viete použiť na zvýšenie povedomia nášho projektu.

Individuálna pomoc

Ak máte nápad na inú formu pomoci, tak ju radi s vami prediskutujeme. Či už by išlo o finančnú alebo odbornú pomoc, budeme si ju vážiť.

Čo tým môžete získať?

Ponúkame vám jedinečnú príležitosť prezentovať vašu spoločnosť priamo na našom sústredení a zaujať tak pozornosť mladých technických talentov.

Naši účastníci sa venujú programovaniu, elektronike, robotike, priemyselnému 3D modelovaniu a 3D tlači, a tak si môžete byť istí, že medzi nimi nájdete svojich budúcich kolegov. Okrem talentovaných účastníkov sú do nášho projektu zapojení aj skúsení inštruktori a vedúci, z ktorých väčšina ešte študuje na vysokej škole. Vaša spoločnosť by pre nich mohla byť zaujímavá a pritiahnuť ich pozornosť.

Navyše, ponúkame vám možnosť umiestniť vaše logo na našu webstránku a zdieľať vašu spoločnosť na našich sociálnych sieťach.

Chceme byť sponzorom

Vaša podpora pomáha napĺňať našu misiu

Radi sa s vami stretneme aj osobne a priblížime Vám detaily a históriu nášho neziskového projektu. Budeme vám nesmierne vďační za akúkoľvek pomoc a príspevok. Vaša podpora nám umožní pokračovať v našej misii a prinášať deťom nezabudnuteľné zážitky a vzdelávanie. Kontaktujte nás a začnime spoločnú cestu ešte tento rok.