Sponzori a podporovatelia

Na naše fungovanie potrebujeme motivovaných dobrovoľníkov a ochotných sponzorov

Ako nás môžete podporiť?

Každým rokom sa celkové náklady na ubytovanie a materiálne zabezpečenie sústredenia zvyšujú. Počas letného sústredenia talentovanej mládeže v elektronike sa účastníkom venujú inštruktorky a inštruktori z danej oblasti dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu.

Naším cieľom udržať účastnícky poplatok v takej výške, aby bolo sústredenie dostupné pre deti a mládež aj zo sociálne slabších rodín. Zároveň si inštruktori na čas trvania sústredenia každoročne berú dovolenku a navyše, ubytovanie si hradia sami.

Cieľom tejto zbierky je v čo najväčšej miere pokryť náklady na ubytovanie pre deti a inštruktorov.

Slovenská Spoločnosť Elektronikov (SSE) je nezávislé občianske združenie, a sústredenie je financované výhradne z účastníckych poplatkov a transparentných zdrojov. Nemáme čo skrývať a preto výšku a využitie darov zverejňujeme na transparentnom účte.

Ak sa vám naša myšlienka sústredenia páči a chcete ju podporiť finančne, môžete sa stať dobrovoľným darcom zaslaním peňažného daru na náš transparentný účet nasledovne:

  • IBAN: SK87 8330 0000 0020 0224 6337
  • BIC SWIFT: FIOZSKBAXXX

Vaše meno a výška daru bude automaticky zverejnená na stránke transparentného účtu.

V minulosti nás podporili

Naši sponzori zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore nášho letného sústredenia. Bez ich štedrej pomoci by sme neboli schopní organizovať tak kvalitný a zábavný program. Ich nezištná podpora nám umožňuje poskytovať vzdelávacie a zážitkové aktivity, ktoré deti obohacujú a rozvíjajú ich potenciál.

Ďakujeme im za ich angažovanosť a spoluprácu, ktorá nám umožňuje meniť životy detí k lepšiemu a prinášať im nezabudnuteľné spomienky na letné prázdniny.