Donio

Podporte projekt, ktorý deťom približuje svet technológii.

Darovať

Časté otázky

Všetko čo by si mal/a vedieť a čo ťa zaujíma.

Ako sa zbaliť a čo priniesť na sústredenie?

Všetky inštrukcie nájdete na podstránke propozície.

Je sústredenie určené aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú skúsenosti v daných oblastiach?

Samozrejme! Na začiatku sústredenia zhodnotíme úroveň znalostí každého účastníka. Účastníci sú na základe toho rozdelení do malých skupiniek a vďaka tomu je priestor na individuálny prístup. Sústredenie nefunguje ako škola. Naším cieľom je, aby si každý zúčastnený odniesol nové vedomosti, dobrý pocit zo svojej práce a najmä zážitky. Počas dvoch týždňov chceme účastníčky a účastníkov inšpirovať, ukážeme im ako začať, aby mohli svoje vedomosti a smer záujmu rozvíjať aj naďalej počas školského roka.

Potrebuje dieťa “vreckové” na iné aktivity počas tábora?

Všetky bežné potreby účastníkov sú hradené z účastníckeho poplatku (ubytovanie, strava, kurz, technika, materiál). Snažíme sa zahrnúť všetky ostatné náklady do účastníckeho poplatku.

V prípade potreby je možné za prítomnosti inštruktora navštíviť potraviny.

Koho môžeme kontaktovať v prípade otázok?

Pred alebo počas sústredenia nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 918 341 216 alebo nám zašlite e-mail na lstme@lstme.sk.

Bude zabezpečený pitný režim a strava?

Áno, počas celého dňa bude zabezpečený pitný režim a strava 5x denne - raňajky, desiata, obed, večera a druhý večera.

Režim stravy sa môže medzi ročníkmi líšiť. Režim bude zverejnený pri každom ročníku samostatne.

Čo je zahrnuté v účastníckom poplatku?

V účastníckom poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava, spotrebný materiál a technika.

Nebude dieťa celý deň sedieť pri počítači?

Napriek tomu, že naše sústredenie sa zameriava práve na prácu s technikou, pre účastníkov je pripravený bohatý program v prírode, výlety, súťaže a iné aktivity. Viac informácií o programe nájdete na podstránke program

Bude technika, ktorú si dieťa prinesie, v bezpečí?

V zariadení, v ktorom budeme ubytovaný, nebude iný tábor alebo iní hostia. Technika ako stolové počítače budú umiestnené v spoločnej miestnosti spolu s našou technikou. Počas celého dňa bude vždy niekto v tejto miestnosti a pri odchode sa miestnosť zamyká. Napriek tomu nezodpovedáme za vzniknuté škody vlastnej techniky. Úlohou každého je dať si pozor na svoje vlastné veci.

Musí si každý účastník doniesť vlastný počítač?

Odporúčame si doniesť vlastný počítač. Účastníci tak po tábore budú mať v počítači nainštalované a nastavené všetky nástroje z tábora a môžu bez problémov pokračovať v samostatnej práci. V prípade, že si účastník nemôže doniesť vlastný počítač, na tábore bude niekoľko počítačov, ktoré budú určené na všeobecné použitie.

Nemôžem sa zúčastniť celého tábora, môžem prísť neskôr, prípadne odísť skôr?

Áno, je to možné, ale rozhodne nie odporúčané. Na začiatku tábora sa robia aktivity, ktoré majú dať všetkým účastníčkam a účastníkom spoločný základ, ktorý im môže spočiatku chýbať. Odchod pred koncom tábora zase znamená, že niektoré aktivity sa nemusia stihnúť do konca. V prípade kratšej účasti na tábore môžeme poskytnúť zníženie účastníckeho poplatku.

Nenašiel si odpoveď na tvoju otázku?

Kontaktuj nás