Podporte nás

Každým rokom sa celkové náklady na ubytovanie a materiálne zabezpečenie sústredenia zvyšujú. Počas letného sústredenia talentovanej mládeže v elektronike sa účastníkom venujú inštruktori z danej oblasti dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu. Na čas trvania sústredenia si každoročne berú dovolenku a navyše, ubytovanie si hradia sami. Inštruktori sa účastnia sústredenia buď v plnej miere alebo čiastočne, ako im to okolnosti dovolia.

Naším cieľom je udržať účastnícky poplatok tak aby bolo sústredenie dostupné pre deti a mládež aj zo sociálne slabších rodín. Cieľom tejto zbierky je v čo najväčšej miere pokryť náklady na ubytovanie pre inštruktorov (nie mzdu). Usilujeme sa tak udržať celkovú kvalitu tábora a koniec koncov, chceme sa inštruktorom aspoň takouto formou za ich obetavú prácu odvďačiť.

Slovenská Spoločnosť Elektronikov (SSE) je nezávislé občianske združenie, a sústredenie je financované výhradne z účastníckych poplatkov a transparentných zdrojov.

Nemáme čo skrývať a preto výšku a využitie darov zverejňujeme na transparentnom účte.

Ak sa vám naša myšlienka sústredenia páči a chcete ju podporiť finančne, môžete sa stať dobrovoľným darcom zaslaním peňažného daru na náš transparentný účet nasledovne:

  • IBAN: SK87 8330 0000 0020 0224 6337
  • BIC SWIFT: FIOZSKBAXXX

Vaše meno a výška daru bude automaticky zverejnená na stránke transparentného účtu.