Organizátori

Ľudia zodpovední za beh LSTME

Miro Kohút
Slovenská spoločnosť elektronikov
"miro"
Vedenie, organizácia
Andrej Jursa
WebSupport / FMFI UK Bratislava
"Dragoo"
Organizácia, programovanie
Ahmed Al Hafoudh
freevision s.r.o.
"ahmed"
Organizácia, vývoj softvéru, informačná bezpečnosť, siete
Tomáš Pavlíček
ESET, spol. s r.o.
“awen”
Elektronika, programovanie, voľný čas
Mário Hodás
ANASOFT APR, s.r.o.
“hlodi”
Elektronika, fotografovanie
Milan Plžík
Google Inc.
“miňo”
Organizácia, programovanie, operačné systémy, klavír
Michal Puškel
FMFI UK Bratislava
"Miško"
Programovanie, šport