Novinky

LSTME 2020

13.05.2020 20:54

Podľa aktuálne dostupných informácií ohľadom organizácie letných táborov a sústredení počas karanténnych opatrení budeme môcť uskutočniť LSTME aj tento rok!

Rozhodli sme sa však upraviť priebeh registrácie na LSTME 2020, čo to znamená?

  • Predbežná registrácia nebude záväzná.
  • Uchádzači prejdú výberovým konaním na základe dotazníka.
  • Účastnícky poplatok budú hradiť až vybraní uchádzači a to po vyhodnotení dotazníkov.

Ako bude prebiehať výberové konanie a čo bude jeho súčasťou?

Každý uchádzač vyplní Dotazník uchádzača LSTME 2020. Následne podľa dotazníka si vyberieme uchádzačov, ktorí dostanú pozvánku k účasti na LSTME 2020. Na základe dotazníka budeme vedieť neskôr vhodne zaradiť vybraných účastníkov do skupín, aby boli skupiny vyvážené čo najlepšie. Dotazník nebude hodnotený ako v škole, nie je to písomka. Avšak odporúčame ho vypĺňať samostatne, inak by mohol nastať značný problém so zvládaním tempa výuky v skupine, do ktorej bude účastník zaradený.

Pri výbere účastníkov bude rozhodujúcim hlavne motivačný text, ktorý je súčasťou dotazníka. Uchádzač v ňom bude mať možnosť predstaviť sa a vyzdvihnúť vlastnosti, kvôli ktorým je vhodným kandidátom na LSTME.

O priebehu predbežnej registrácie ako aj o konkrétnych informáciách a termínoch ohľadom výberového konania Vás budeme samozrejme včas informovať.