Novinky

Registrácia na LSTME 2019

01.06.2019 14:01

Otvárame registráciu na ročník LSTME 2019, registračný formulár nájdete tu.

Ročník 2019 sa uskutoční medzi 17. a 31. augustom v Agropenzione AB v obci Novoť na Orave. Poplatok pre účastníka predstavuje 250,- €, z ktorého najmenej 100,- € je treba zaslať ako zálohu po zaregistrovaní sa do 5.7.2019 na číslo účtu SK44 1111 0000 0066 0103 1002. Prosíme Vás aby ste pri platbe uviedli ako variabilný symbol rodné číslo účastníka a do správy pre príjemcu celé meno účastníka.

Tešíme sa na Vás na LSTME 2019!

Čítaj ďalej

LSTME 2019

02.04.2019 13:30

Ahojte. Aj tento rok chystáme sústredenie LSTME, momentálne však nevieme upresniť ani dátum a ani cenu. Ak máte o sústredenie záujem, sledujte našu stránku, nové informácie budú k dispozícii čoskoro.

Čítaj ďalej

LSTME 2018 v spolupráci s IT Akadémia

15.05.2018 10:28

IT akadémia v spolupráci so SSE organizujú sústredenie, ktoré je určené pre mládež do 18 rokov. Cieľom sústredenia je rozšíriť znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka, alebo v krúžkovej či individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa zoznámiť a prakticky si vyskúšať aj oblasti, s ktorými doteraz nemali možnosť pracovať.

Na sústredení budú inštruktori (účastníci predošlých LSTME) a lektori - odborníci v programovaní, v tvorbe a v strihaní videa a zvuku na počítači, v konštrukcii elektronických obvodov, 3D tlači a bude tam aj možnosť postaviť a naprogramovať robotické konštrukcie zo stavebnice LEGO MINDSTORMS. Program sústredenia je otvorený k individuálnemu vzdelávaniu pokročilých účastníkov.

Rámcové zameranie sústredenia:

  • Programovanie: základy programovania v jazyku C na platforme Arduino, tvorba webu, operačný systém Linux a rozličné témy podľa záujmu.
  • 3D tlač: princípy návrhu a kompletný proces vytvorenia vlastného výrobku pomocou 3D tlačiarne, prepojenie elektroniky, 3D tlače a programovania v jednom výrobku.
  • Robotika: konštrukcia, riadenie a programovanie robotických modelov zo stavebníc LEGO a nielen z nich, príprava na robotické súťaže.
  • Videotvorba: práca so zvukovým reťazcom, práca s videokamerou, tvorba vlastných videoklipov, spravodajských šotov, ucelených videoprogramov.
  • Konštrukcia: elektronické súčiastky, konštrukcia s návrhom plošného spoja s osadením a oživením, amatérske rádio, zapojenia s jednočipovými  mikropočítačmi.
  • Voľný čas, rekreačný šport: loptové hry, turistika, kúpanie, návšteva kultúrnych pamiatok, spoločenský a zábavný program.

Pre každú oblasť bude pripravené odborné pracovisko s technickým zabezpečením potrebným pre túto činnosť.

Sústredenie bude prebiehať v termíne 18.augusta až 1. septembra 2018​, momentálne prebieha výberové konanie na miesto deja.​

Sústredenie je podporované z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie,a z tohto projektu budú hradené účastníkom kompletné náklady na stravu a ubytovanie počas celého sústredenia. Účastnícky poplatok je ​75,- €. Z týchto prostriedkov bude hradené technické vybavenie sústredenia: elekrotechnické stavebnice, elektronické a robotické súčiastky a spotrebný materiál potrebný na sústredení.

Pri výbere účastníkov sa bude prihliadať na ich účasť a úspechy na súťažiach a projektoch s podobným zameraním - súťaže, olympiády, krúžky či už elektronické, robotické alebo programátorské a iné. ​Predbežná registrácia bude prebiehať do konca mája 2018 a potom zverejníme vybraných uchádzačov.

Čítaj ďalej

Predregistrácia k LSTME 2018

14.05.2018 23:15

Dnešným dňom spúšťame predregistráciu k LSTME 2018, ak máte o sústredenie záujem, prihláste sa na tejto stránke. Na tejto stránke rovnako nájdete niekoľko aktuálnych informácií.

Čítaj ďalej

Príprava na LSTME 2018

14.05.2018 10:50

Dostávame pravidelne otázky o tom, či bude aj tento rok sústredenie. Preto sme sa rozhodli uverejniť pár odpovedí na často kladené otázky.

Bude tento rok sústredenie?

Áno, určite.

Kedy bude tento rok sústredenie?

Presný dátum ešte nie je stanovený, predpokladáme posledné dva augustové týždne ako každý rok.

Kde bude tento rok sústredenie?

O mieste pobytu sa rozhoduje a preto v tejto chvíli nie je možné zverejniť detaily. Už čoskoro snáď budeme vedieť povedať viac.

Kedy bude otvorená registrácia účastníkov?

Pravdepodobne až potom, keď budeme poznať miesto a cenu pobytu pre účastníkov.

Dúfame, že odpovede na tieto štyri najčastejšie otázky vám pomôžu v rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek iných otázok nám samozrejme napíšte.

Čítaj ďalej