Organizátori

Ľudia zodpovední za beh LSTME

Miro Kohút
Slovenská spoločnosť elektronikov
"miro"
Vedenie, organizácia
Andrej Jursa
FMFI UK Bratislava
"Dragoo"
Organizácia, programovanie
Ahmed Al Hafoudh
freevision s.r.o.
"ahmed"
Organizácia, vývoj softvéru, informačná bezpečnosť, siete
Tomáš Pavlíček
ESET, spol. s r.o.
“awen”
Elektronika, programovanie, voľný čas
Mário Hodás
ANASOFT APR, s.r.o.
“hlodi”
Elektronika, fotografovanie
Milan Plžík
Google Inc.
“miňo”
Organizácia, programovanie, operačné systémy, klavír
Michal Puškel
FMFI UK Bratislava
"Miško"
Programovanie, šport