Novinky

Registrácia na LSTME 2019

01.06.2019 14:01

Otvárame registráciu na ročník LSTME 2019, registračný formulár nájdete tu.

Ročník 2019 sa uskutoční medzi 17. a 31. augustom v Agropenzione AB v obci Novoť na Orave. Poplatok pre účastníka predstavuje 250,- €, z ktorého najmenej 100,- € je treba zaslať ako zálohu po zaregistrovaní sa do 5.7.2019 na číslo účtu SK44 1111 0000 0066 0103 1002. Prosíme Vás aby ste pri platbe uviedli ako variabilný symbol rodné číslo účastníka a do správy pre príjemcu celé meno účastníka.

Tešíme sa na Vás na LSTME 2019!