Novinky

LSTME 2018 v spolupráci s IT Akadémia

15.05.2018 10:28

IT akadémia v spolupráci so SSE organizujú sústredenie, ktoré je určené pre mládež do 18 rokov. Cieľom sústredenia je rozšíriť znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka, alebo v krúžkovej či individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa zoznámiť a prakticky si vyskúšať aj oblasti, s ktorými doteraz nemali možnosť pracovať.

Na sústredení budú inštruktori (účastníci predošlých LSTME) a lektori - odborníci v programovaní, v tvorbe a v strihaní videa a zvuku na počítači, v konštrukcii elektronických obvodov, 3D tlači a bude tam aj možnosť postaviť a naprogramovať robotické konštrukcie zo stavebnice LEGO MINDSTORMS. Program sústredenia je otvorený k individuálnemu vzdelávaniu pokročilých účastníkov.

Rámcové zameranie sústredenia:

  • Programovanie: základy programovania v jazyku C na platforme Arduino, tvorba webu, operačný systém Linux a rozličné témy podľa záujmu.
  • 3D tlač: princípy návrhu a kompletný proces vytvorenia vlastného výrobku pomocou 3D tlačiarne, prepojenie elektroniky, 3D tlače a programovania v jednom výrobku.
  • Robotika: konštrukcia, riadenie a programovanie robotických modelov zo stavebníc LEGO a nielen z nich, príprava na robotické súťaže.
  • Videotvorba: práca so zvukovým reťazcom, práca s videokamerou, tvorba vlastných videoklipov, spravodajských šotov, ucelených videoprogramov.
  • Konštrukcia: elektronické súčiastky, konštrukcia s návrhom plošného spoja s osadením a oživením, amatérske rádio, zapojenia s jednočipovými  mikropočítačmi.
  • Voľný čas, rekreačný šport: loptové hry, turistika, kúpanie, návšteva kultúrnych pamiatok, spoločenský a zábavný program.

Pre každú oblasť bude pripravené odborné pracovisko s technickým zabezpečením potrebným pre túto činnosť.

Sústredenie bude prebiehať v termíne 18.augusta až 1. septembra 2018​, momentálne prebieha výberové konanie na miesto deja.​

Sústredenie je podporované z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie,a z tohto projektu budú hradené účastníkom kompletné náklady na stravu a ubytovanie počas celého sústredenia. Účastnícky poplatok je ​75,- €. Z týchto prostriedkov bude hradené technické vybavenie sústredenia: elekrotechnické stavebnice, elektronické a robotické súčiastky a spotrebný materiál potrebný na sústredení.

Pri výbere účastníkov sa bude prihliadať na ich účasť a úspechy na súťažiach a projektoch s podobným zameraním - súťaže, olympiády, krúžky či už elektronické, robotické alebo programátorské a iné. ​Predbežná registrácia bude prebiehať do konca mája 2018 a potom zverejníme vybraných uchádzačov.