Novinky

Organizačné pokyny k LSTME 2020

08.08.2020 10:19

Ahojte, termín nášho sústredenia sa nezadržateľne blíži!

Ako sme avizovali, LSTME sa bude konať v termíne 16. - 29.08.2020.

Doprava účastníkov na sústredenie je individuálna.

Ak máte s dopravou problém, dajte nám prosím obratom vedieť. Pokúsime sa ho vyriešiť, určite nájdeme nejaké riešenie.

Sústredenie začíname v nedeľu 16.08., večerou o 18:00 a končíme raňajkami v sobotu 29.08. Prezentácia účastníkov sústredenia začína v sobotu 16.08. od 14:00.

Pri prezentácii treba:

  • odovzdať potvrdenie od rodiča o bezinfekčnosti
  • odovzdať potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti
  • odovzdať kópiu karty poistenca
  • doplatiť poplatok za sústredenie (prípadne je možné uhradiť aj bankovým prevodom ako pri zálohe)

Potvrdenia nájdete v časti Propozície.

Kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 sa riadime usmernením hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí.

Preto budeme pri prezentácii vykonávať vstupný zdravotný filter (meranie teploty) u každého dieťaťa ako aj u ostatných účastníkov akcie. Budeme tiež kontrolovať aktuálnosť kontaktných údajov na rodičov / zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad vzniku zdravotnej indispozície u dieťaťa, a to z dôvodu zaistenia jeho okamžitého návratu do rodiny. Zároveň by sme vás radi vyzvali, aby ste si priniesli a používali vlastné dezinfekčné prostriedky (tekuté mydlo + dezinfekčný gél) a rúška počas celého trvania sústredenia.

Budeme klásť väčší dôraz na osobnú hygienu a monitorovanie zdravotného stavu všetkých účastníkov sústredenia a tiež na upratovanie všetkých prevádzkových priestorov s použitím dezinfekcie.

Ak máte otázky, neváhajte mailovať alebo volať.

Tešíme sa na stretnutie!

Tím LSTME

Čítaj ďalej

Včera sme definitívne ukončili predregistráciu na tento ročník LSTME

01.07.2020 13:24

Ďakujeme všetkým záujemcom a záujemkyniam, ktorí nám zaslali svoje vyplnené dotazníky. Teraz je už na nás, aby sme všetky odpovede starostlivo posúdili a vybrali spomedzi vás tých najvhodnejších kandidátov. Mail o účasti / neúčasti príde každému uchádzačovi v priebehu nasledujúceho týždňa.

Držíme vám palce!

Tím LSTME

Čítaj ďalej

LSTME 2020

13.05.2020 20:54

Podľa aktuálne dostupných informácií ohľadom organizácie letných táborov a sústredení počas karanténnych opatrení budeme môcť uskutočniť LSTME aj tento rok!

Rozhodli sme sa však upraviť priebeh registrácie na LSTME 2020, čo to znamená?

  • Predbežná registrácia nebude záväzná.
  • Uchádzači prejdú výberovým konaním na základe dotazníka.
  • Účastnícky poplatok budú hradiť až vybraní uchádzači a to po vyhodnotení dotazníkov.

Ako bude prebiehať výberové konanie a čo bude jeho súčasťou?

Každý uchádzač vyplní Dotazník uchádzača LSTME 2020. Následne podľa dotazníka si vyberieme uchádzačov, ktorí dostanú pozvánku k účasti na LSTME 2020. Na základe dotazníka budeme vedieť neskôr vhodne zaradiť vybraných účastníkov do skupín, aby boli skupiny vyvážené čo najlepšie. Dotazník nebude hodnotený ako v škole, nie je to písomka. Avšak odporúčame ho vypĺňať samostatne, inak by mohol nastať značný problém so zvládaním tempa výuky v skupine, do ktorej bude účastník zaradený.

Pri výbere účastníkov bude rozhodujúcim hlavne motivačný text, ktorý je súčasťou dotazníka. Uchádzač v ňom bude mať možnosť predstaviť sa a vyzdvihnúť vlastnosti, kvôli ktorým je vhodným kandidátom na LSTME.

O priebehu predbežnej registrácie ako aj o konkrétnych informáciách a termínoch ohľadom výberového konania Vás budeme samozrejme včas informovať.

Čítaj ďalej

Registrácia uzatvorená

01.07.2019 19:12

Registrácia na LSTME 2019 bola uzatvorená. Všetkým z vás, ktorých sme vybrali, budeme posielat informáciu o prijatí na sústredenie. Tešíme sa na vás na tohtoročnom sústredení!

Čítaj ďalej

Registrácia na LSTME 2019

01.06.2019 14:01

Otvárame registráciu na ročník LSTME 2019, registračný formulár nájdete tu.

Ročník 2019 sa uskutoční medzi 17. a 31. augustom v Agropenzione AB v obci Novoť na Orave. Poplatok pre účastníka predstavuje 250,- €, z ktorého najmenej 100,- € je treba zaslať ako zálohu po zaregistrovaní sa do 5.7.2019 na číslo účtu SK44 1111 0000 0066 0103 1002. Prosíme Vás aby ste pri platbe uviedli ako variabilný symbol rodné číslo účastníka a do správy pre príjemcu celé meno účastníka.

Tešíme sa na Vás na LSTME 2019!

Čítaj ďalej
Správy od 1 do 5 z 34