Registrácia

Registrácia

Sústredenie sa bude konať na konci augusta od 18.8. do 1.9.2018, miesto pobytu bude v Horskom hoteli BARTOŠKA, Turčianske Teplice, Veľká Fatra, Turiec. Viac info: https://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/horsky-hotel-bartoska_50307_0_1.html

Oficiálna registrácia na sústredenie je spustená na stránkach IT Akadémie, konkrétne na tejto linke: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/126557?lang=sk (registrácia je otvorená do 30.6.2018)

Na stránke s dotazníkom IT Akadémie je treba vyplniť formulár. Je to dôležité, pretože až na základe týchto údajov bude vybratá finálna skupina účastníkov. Údaje z predregistrácie žiaľ nemôžeme preniesť automaticky.

O výbere účastníkov vás budeme obratom informovať po skončení registrácie.

Sústredenie je podporované z národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie", a z tohto projektu budú hradené účastníkom zo škôl mimo bratislavského kraja kompletné náklady na stravu a ubytovanie počas celého sústredenia. Finančnú podporu z projektu žiaľ nie je možné čerpať pre žiakov z bratislavského kraja. Účastníci z bratislavského kraja tak musia za účasť uhradiť cenu tábora 250 €.

Pri výbere účastníkov sa bude prihliadať na ich účasť a úspechy na súťažiach a projektoch s podobným zameraním - súťaže, olympiády, krúžky či už elektronické, robotické alebo programátorské a iné. Preto dôsledne vyplňte formulár -  podľa získaných bodov sa bude vyberať.

Viac info tu: http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2018/06/LSTME_navrh_kriterii_2018_final.pdf

Tešíme sa na vás na LSTME 2018.